خم کاری پروفیل ها و لوله

خم کاری پروفیل ها و لوله ها

خم کاری پروفیل ها و لوله ها ی  تو خالی که زاویه خمش آن ها زیاده بوده و شعاع خم کوچکی دارند ، این امکان وجود دارد که مقطع ان ها در محل خمش تغییر فرم دهد ( اصطلاحا دو پهن شوند ) هر چه قطر لوله بیشتر و ضخامت جداره ان کمتر بوده و شعاع خم نیز کوچکتر باشد و مقدار این تغییر فرم بیشتر است .

برای جلوگیری از تغییر فرم مقطع در محل خمیدگی ، می توان آن ها را از داخل تقویت کرده و یا از دستگاه های لوله خم کن برای این منظور استفاده کرد .

لوله های بدون درز کم قطر را می توان در حالت سرد خم کاری نمود .

لوله های با قطر بیشتر را پس از گرم کردن محل خم ، خم کاری می کنند و در این روش باید سطح داخلی خمش را بیشتر از سطح خارجی گرم نمود .

انتخاب شعاع خم مناسب در تمیز بودن و عدم تغییر فرم در محل خم کاری بسیار موثر است .

شعاع خمش در خم کاری لوله ها نباید از سه برابر قطر اسمی ان ها کمتر باشد .

خم کاری پروفیل ها و لوله : برای تقویت داخلی لوله ها جهت جلوگیری از تغییر فرم ، مقطع آن ها در هنگام خم کاری ، معمولا از ماسه نرم و خشک و یا فنر خم کاری و غیره استفاده می کنند .

برای مطالعه ادامه مطلب در سایت تهران آهن کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : دوشنبه 19 آذر 1397  ساعت :02:47 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

قالب برداری

قالب برداری ستون

قالب برداری بايد وقتي انجام شود كه بتن قادر به تحمل تنش ها و تغيير شكل هاي وارده باشد. قبل از آنكه اعضا و قطعات بتني ، مقاومت كافي براي تحمل وزن خود و بارهاي وارده را كسب نمايند، نبايد پايه ها و قالب هاي باربر برچيده شوند.

عمليات قالب برداری و جمع كردن پايه ها بايد گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار ، چنان صورت گيرند كه

اعضا و قطعات، تحت بارهاي ناگهاني قرار نگرفته ، بتن صدمه نبيند و خدشه اي به ايمني و قابليت بهره برداري قطعات وارد نشده و تغيير شكل هاي غير مجاز در آن ها رخ ندهد.

چنان چه قالب برداري قبل از پايان دوره مراقبت انجام شود، بايد تدابيري براي مراقبت بتن پس از قالب برداري اتخاذ گردد.

زمان قالب برداری

 • الف :چنانچه زمان قالب برداري در طرح ، تعيين و تصريح نشده باشد ، قالب ها و پايه ها نبايد قبل از سپري شدن مدت هاي مندرج در جدول زير باشد .

قالب برداری

پيش شرط هاي استفاده از جدول فوق اين است كه  :

بتن با استفاده از سيمان پرتلند معمولي يا سيمان پرتلند ضد سولفات تهيه شده باشد.

حين سخت شدن بتن ، دماي محيط به كمتر از صفر درجه سانتيگراد تنزل ننمايد (در صورت تنزل دماي محيط به كمتر از صفر درجه سانتيگراد ، بايد ارقام جدول متناسباً و حداقل به ميزان مدت يخبندان افزايش يابند)

هنگام قالب برداري سطوح قائم ، جهت حفظ بتن در برابر گرما يا سرماي محيط بلافاصله پس از قالب برداري عمل آوردن بتن به روش مقتضي صورت پذيرد .

در صورت استفاده از سيمان زودگير، ارقام جدول فوق قابل كاهش است .

هنگام استفاده از مواد ديرگير كننده در ساخت بتن بايد ارقام جدول فوق افزايش يابند.

اگر ملاحظات خاصي براي پرهيز از ترك هاي زودهنگام يا تقليل تغيير شكل هاي ناشي از وارفتگي مد نظر باشد، بايد ارقام جدول را افزايش داد .

به علاوه چنانچه عمل آوردن تسريع شده يا قالب بندي خاصي نظير قالب هاي لغزان مطرح باشد، ممكن است مقادير فوق را كاهش داد.

 • ب :برداشتن قالب ها و پايه ها در مدت هاي كمتر از مقادير مندرج در جدول فوق فقط به شرط آزمايش ميسر است.

برداشتن پايه های اطمينان

 • الف :براي تيرهاي تا دهانه ۷ متر، برداشتن كل قالب و داربست و زدن پايه هاي اطمينان ميسر است ، ولي

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : شنبه 10 آذر 1397  ساعت :10:48 ق.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

محدودیت آرماتورگذاری در دیوار

محدودیت آرماتورگذاری در دیوار ها

محدودیت آرماتورگذاری در دیوار : در دیوار ها آرماتور های قائم و افقی نباید به ترتیب کمتر از مقادیر زیر اختیار شوند .

حداقل نسبت مساحت مقطع ارماتور قائم به مساحت کل مقطع برای میلگرد های مختلف به شرح ( الف ) و ( ب) این بند است :

 • الف ) برای میلگرد های رده S400 و بالا تر ، با قطر ۱۶ میلیمتر و یا کمتر  ۰٫۰۰۱۲
 • ب ) برای سایر میلگرد های آجدار  ۰٫۰۰۱۵

حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقی به مساحت کل مقطع برای آرماتور های مختلف به شرح  (الف) و (ب) این بند  است :

 • الف ) برای میلگرد های رده S400 و بالاتر با قطر ۱۶ میلیمتر یا کمتر ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) برای سایر میلگرد های آجدار ۰٫۰۰۲۵

نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقی به مساحت کل مقطع نباید بیشتر از ۰٫۰۴ اختیار شود .

محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های میلگرد ها نیز رعایت شود .

در دیوار های با ضخامت بیشتر از ۲۵۰ میلیمتر ، به جز دیوار های زیر زمین و دیوار های حایل  ، هر یک از آرماتور های قائم و افقی باید در دو سفره به موازات سطوح دیوار ، مطابق ( الف) و (ب) این بند پیش بینی شوند .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : شنبه 19 آبان 1397  ساعت :12:55 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

محدودیت های آرماتور های پیچشی

محدودیت های آرماتور های پیچشی  و برشی تیر های عمیق

محدودیت های آرماتور های پیچشی:

محدودیت های آرماتور های پیچشی

محدود کردن مقاومت مشخصه آرماتور های پیچشی به کمتر از ۴۰۰ مگا پاسکال باعث کنترل و محدودیت عرض ترک های قطری می گردد .

خاموت های بسته و دورپیچ های پیچشی باید تا فاصله d از دور ترین تار فشاری در مقطع ادامه یافته و آرماتور های پیچشی مهار گردند .

مهار شدن مناسب خاموت های بسته باید از طریق قلاب های انتهایی قابل قبول تامین گردد .

باید تمام میلگرد های پیچشی ( فولاد های طولی به علاوه خاموت های بسته و یا دورپیچ ها ) حداقل در طولی برابر با بزرگترین بعد عضو از نقطه ای که دیگر نیاز به مقاومت پیشچی نیست ادامه یافته و مهار آن ها مطابق ضوابط فصل هجدهم صورت گیرد .

در صورتی که پیشچ حداکثر در انتهای یک عضو اتفاق بیفتد ، ضروری است آرماتور های طولی دارای مهار انتهایی مناسب پس از انتهای عضو پیچشی باشند .

بدین منظور می توان از قلاب های انتهایی و یا اضافه کردن میلگرد های u شکل ، که دارای وصله های پوششی با آرماتور های طولی پیچشی هستند ، استفاده نمود .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : چهارشنبه 25 مهر 1397  ساعت :04:40 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

آرماتور های برشی

آرماتور های برشی و انواع آن

آرماتور های برشی می توانند شامل انواع زیر باشد :

 • الف ) خاموت های عمود بر محور عضو
 • ب )خاموت هایی با زاویه ۴۵ درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد های کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند . در صورت احتمال تغییر زاویه ترک در اثر تغییر نوع بارگذاری ، استفاده از این نوع خاموت مجاز نمی باشد .
 • پ) میلگرد های طولی خم شده به قطر حداکثر ۳۶ میلی متر ، تحت زاویه ۳۰ درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد های کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند .
 • ت ) ترکیبی از خاموت ها و میلگرد های طولی خم شده با شرایط مذکور در بند های الف ، ب و پ
 • ث ) آرماتور های طولی توزیع شده در ارتفاع تیر های عمیق
 • ج) دورپیچ ها

حداکثر فواصل خاموت برشی

فاصله بین خاموت های برشی عمود بر محور عضو نباید ار d/2 بیشتر باشد  .

به دلیل آنکه سفره های آرماتور برشی عمود بر محور عضو حتما تمامی ترک های مورب برشی را در طول موثر خود قطع نمایند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود می گردد .

فاصله بین خاموت های مایل و یا میلگرد های طولی خم شده باید چنان باشد که هر خط  ۴۵ درجه ای که به طرف عکس العمل از وسط مقطع ، d/2 تا میلگرد های کششی طولی رسم شود ، حداقل به وسیله یک ردیف از آرماتور های برشی قطع گردد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : دوشنبه 23 مهر 1397  ساعت :03:15 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

حداقل آرماتور

حداقل آرماتور برشی

حداقل آرماتور : در تمامی اعضای خمشی بتن آرمه ای ، به غیر از موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۶،۱۲ ، که در ان ها مقدار Vu  تجاوز کند ، باید آرماتور برشی به کاربرده شود .

استفاده از آرماتور برشی باعث جلوگیری از زیاد شدن ترک های مورب ، و موجب اضافه شدن شکل پذیری و داشتن اخطار قبلی برای گسیختگی های احتمالی می گردد .

در جان یک تیر که با آرماتور ها برشی مسلح نشده است ، تشکیل ناگهانی ترک های مورب می تواند مستقیما به گسیختگی بدون اخطار قبلی بیانجامد .

وجود میلگرد های برشی ، بخصوص در مقاطعی که در آن ها نیروی کششی عمل می نماید و یا احتمال افزوده شدن بار های وارده وجود دارد ، بسیار مفید است .

در موارد زیر ضوابط مربوط به بخش های مربوطه ملاک عمل خواهد بود .

 • الف ) دال ها و پی ها
 • ب) سقف های ساخته شده با سیستم تیرچه های بتنی
 • پ) تیرهایی که به صورت یکپارچه با دال ریخته شده و ارتفاع کل ان ها کمتر از دو و نیم برابر ضخامت دال ، نصف پهنای جان و ۶۰۰ میلیمتر باشد.

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : سه شنبه 17 مهر 1397  ساعت :03:11 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

محدودیت فولاد گذاری و آرماتور

محدودیت فولاد گذاری و آرماتور های برشی

محدودیت فولاد گذاری و آرماتور :

میلگرد های انتظار خم شده

شیب قسمت مایل میلگرد های خم شده نسبت به محور ستون نباید از ۱ به ۶ تجاوز کند .

قسمت فوقانی و تحتانی قسمت مایل باید با محور ستون باشند .

میلگرد های انتظار باید در محل خم با خاموت ها ، دورپیچ ها و یا قسمت هایی از سیستم سازه ای کف مهار شوند .

مهار مذکور باید برای تحمل نیرویی معادل ۱٫۵ برابر مولفه نیروی محاسباتی قسمت مایل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها یا دورپیچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ میلی متر بیشتر باشد .

خم کردن میلگرد های انتظار باید قبل از جاگذاری میلگرد ها انجام پذیرد .

در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیشتر از ۷۵ میلی متر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشته باشد میلگرد های طولی ممتد نباید به صورت خم شده به کار برده شوند ، و در محل عقب نشستگی باید میلگرد های انتظار مجزا برای اتصال به میلگرد های وجوه عقب نشسته پیش بینی شوند .

در هر حالت باید ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغییر ومقطع رعایت شوند .

محدودیت های آرماتور های برشی

رده میلگرد های مصرفی

محدود کردن مقاومت مشخصه آرماتور های برشی به ۴۰۰ مگا پاسکال به منظور محدود کردن عرض ترک های قطری می باشد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : یک شنبه 15 مهر 1397  ساعت :02:55 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

محدودیت های فاصله میلگرد

محدودیت های فاصله میلگرد ها

محدودیت های فاصله میلگرد : محدودیت های فولادی گذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

فاصله ازاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نباید از هیچ یک از مقادیر ( الف ) تا ( پ) این بند کمتر باشد :

 • الف ) قطر میلگرد بزرگتر
 • ب) ۲۵ میلی متر
 • پ) ۱٫۳۳ برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن

در اعضای تحت فشار و خمش فاصله محور تا محور میلگرد های طولی از یکدیگر ، نباید بیشتر از ۲۰۰ میلی متر باشد .

در صورتی که میلگرد های موازی در چند سفره قرار گیرند ، میلگرد های سفره فوقانی باید طوری بالای میلگرد های سفره تحتانی واقع شوند که معبر بتن تنگ نشود ، فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از ۲۵ میلی متر و نه از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد .

در اعضای فشاری با خاموت های بسته یا دورپیچ ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از ۱٫۵ برابر قطر بزرگترین میلگرد و نه از ۴۰ میلی متر ، کمتر باشد .

محدودیت های فاصله ازاد بین میلگرد ها باید در مورد فاصله آزاد وصله های پوششی با وصله ها یا میلگرد های مجاور نیز رعایت شوند .

گروه میلگرد های در تماس

در استفاده از گروه میلگرد های موازی که در آن ها میلگرد ها در تماس با هم بسته می شوند تا به صورت واحد عمل کنند ، ضوابط ( الف ) تا ( ج) این بند باید رعایت شوند :

 • الف ) تعداد میلگرد های هر گروه برای گروه های قائم تحت فشار نباید از ۴ عدد ، و در سایر موارد از ۳ عدد تجاوز کند .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : چهارشنبه 11 مهر 1397  ساعت :03:02 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

میلگرد دورپیچ

میلگرد دورپیچ ها

میلگرد دورپیچ : تاثیر کاربرد مارپیچ ها در ستون ها در افزایش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانیکه پوسته بتنی خارج از هسته در اثر تغییر شکل و یا بار زیاد خرد شده و جدا شود ، بخوبی مشاهده شده است .

حداقل آرماتور مارپیچ ارائه شده در این بند از آیین نامه به این منظور است که مقاومت باربری اضافی برای ستون های بارگذاری شده بدون خروج از محور ، چنان تامین شود که در صورت خرد شدن پوسته بتنی مشکلی برای ان ها ایجاد نشود .

آزمایش ها نشان داده اند که ستون هایی با مقدار آرماتور پیچ ارائه شده در آیین نامه ، مقاومت و شکل پذیری قابل توجهی دارند .

میلگرد دورپیچ  : در طراحی دورپیچ های اعضای فشاری علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته باید ضوابط زیر را هم در نظر گرفت :

 • دورپیچ ها باید از میلگرد پیوسته ساخته شود و روش ساخت ان ها طوری باشد که جا به جایی و نصب ان ها بدون اعوجاج و تغییر ابعاد میسر باشد .
 • قطر میلگرد های مصرفی در دورپیچ نباید از ۶ میلی متر کمتر باشد .
 • در هر گام دورپیچ فاصله ازاد بین میلگرد ها نباید از ۷۵ میلی متر بیشتر و از ۲۵ میلی متر کمتر باشد .
 • گام دورپیچ نباید از یک ششم قطر هسته بتنی داخل دورپیچ تجاوز کند .
 • در هر طبقه ، دورپیچ باید از روی پی یا دال تا تراز پایین ترین میلگرد های طبقه فوقانی ادامه یابد.
 •  در صورتی که تیر ها یا دستک هایی از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، باید از محل توقف دورپیچ تا کف دال یا کتیبه سر ستون تعدادی خاموت قرار داد .
 • در ستون های قارچی با سر ستون ، دورپیچ باید تا ارتفاعی ادامه یابد که در ان قطر یا پهنای سرستون دو برابر قطر یا پهنای ستون باشد .
 • دورپیچ باید با فاصله نگهدار های مناسب در جای خود تنظیم و تثبیت شود .
 • در صورتی که قطر میلگرد دورپیچ کمتر از ۱۶ میلی متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نباید کمتر از از مقادیر الف تا پ این بند ، اختیار شود :

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : شنبه 7 مهر 1397  ساعت :02:58 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

محدودیت های آرماتور

محدودیت های آرماتور ها در قطعات فشاری ( ستون ها )

محدودیت های آرماتور : در قطعات فشاری سطح مقطع آرماتور طولی نباید کمتر از ۰٫۰۱ و بیشتر از ۰٫۰۶ سطح مقطع کل باشد .

محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های پوششی میلگرد ها نیز رعایت شود .

در صورت استفاده از فولاد S400  در آرماتور های طولی مقدار حداکثر در خارج از محل وصله ها به ۰٫۰۴۵ سطح مقطع کل محدوده  می گردد .حداقل آرماتور طولی در ستون ها برای تحمل خمش ، صرف نظر از انکه وجود داشته باشد یا نباشد ، و همچنین برای کاهش آثار جمع شدگی و خزش تحت اثر تنش های فشاری دائمی به کار می رود .

آزمایش ها نشان می دهند که پدیده های جمع شدگی و خزش تمایل دارند تنش های وارده ناشی از بار را از بتن به فولاد انتقال دهند .

این امر تحت اثر بارهای بهره برداری دائمی می تواند باعث افزایش تنش در آرماتور ها تا حد تسلیم فولاد شود .

به این علت آیین نامه حداقل آرماتور مقطع ستون ها را ۰٫۰۱ در صد سطح مقطع کل ستون محدود می کند .

آرماتور های زیاد در مقطع ستون باعث مشکلات اجرایی در بتن ریزی نیز می شود .

در چنین حالتی بهتر است ابعاد ستون را افزایش داد و یا از بتن یا آرماتور مقاومتر استفاده کرد .

حداکثر مقدار آرماتور در ستون ها به ۰٫۰۶ درصد سطح مقطع کل ستون محدود می شود که در صورت وجود وصله های پوششی در یک مقطع این مقدار به ۰٫۰۴ درصد سطح مقطع کل ستون تقلیل می یابد .

حداقل تعداد میلگرد های طولی در قطعات فشاری به شرح زیر است :

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : یک شنبه 1 مهر 1397  ساعت :02:03 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

تعداد صفحات : 3   123

درباره ما

بایگانی

آمار بازدیدها

 • کل بازديد : 2930
 • تعداد کل مطالب : 27
 • تعداد کل نظرات : 0
 • تاریخ ایجاد وبلاگ : دوشنبه 2 بهمن 1396 

تماس با ما

پست الکترونيکي :
وب سایت :

خبرنامه