میلگرد و جزئیات

میلگرد و جزئیات بیشتر

میلگرد و جزئیات :

قلاب های استاندارد

میلگرد و جزئیات : هر یک از خم های مشروح زیر قلاب استاندارد تلقی می شود :

الف) میلگرد های اصلی

خم نیم دایره ( قلاب انتهایی ۱۸۰ درجه ) به اضافه حداقل ۴db  طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلیمتر در انتهای ازاد میلگرد

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه طول مستقیم برابر حداقل ۱۲db  در انتهای ازاد میلگرد

ب) برای میلگرد های تقسیم و خاموت ها

خم ۹۰ درجه ( گونیا) به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد  ، برای میلگرد های به قطر ۱۶ میلی متر و کمتر

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه حداقل ۱۲db  طول مستقیم در انتهی ازاد میلگرد ،  برای میلگرد های به قطر بیشتر از ۱۶ میلی متر و کمتر از ۲۵ میلی متر به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد

حداقل قطر خم ها

الف ) قطر داخلی خم ها به جزبرای خاموت ها با قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید از مقادیر مندرج در جدول کمتر اختیار شود :

قطر میلگرد حداقل قطر خم
کمتر از ۲۸ میلیمتر ۶db
۲۸ تا ۳۴ میلیمتر ۸db
۳۶ تا ۵۵ میلیمتر ۱۰db

 

برای خم کردن میلگرد های به قطر ۳۶ میلیمتر و بیشتر و با زاویه بیشتر از ۹۰ درجه به روش های خاص نیاز است .

ب) قطر داخلی  خم ها برای خاموت های به قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید کمتر از ۴db  اختیار شود .

طول گیرایی میلگرد های کششی

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : شنبه 17 شهریور 1397  ساعت :01:46 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

میلگرد و جزئیات

میلگرد و جزئیات بیشتر

میلگرد و جزئیات :

قلاب های استاندارد

میلگرد و جزئیات : هر یک از خم های مشروح زیر قلاب استاندارد تلقی می شود :

الف) میلگرد های اصلی

خم نیم دایره ( قلاب انتهایی ۱۸۰ درجه ) به اضافه حداقل ۴db  طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلیمتر در انتهای ازاد میلگرد

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه طول مستقیم برابر حداقل ۱۲db  در انتهای ازاد میلگرد

ب) برای میلگرد های تقسیم و خاموت ها

خم ۹۰ درجه ( گونیا) به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد  ، برای میلگرد های به قطر ۱۶ میلی متر و کمتر

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه حداقل ۱۲db  طول مستقیم در انتهی ازاد میلگرد ،  برای میلگرد های به قطر بیشتر از ۱۶ میلی متر و کمتر از ۲۵ میلی متر به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد

حداقل قطر خم ها

الف ) قطر داخلی خم ها به جزبرای خاموت ها با قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید از مقادیر مندرج در جدول کمتر اختیار شود :

قطر میلگرد حداقل قطر خم
کمتر از ۲۸ میلیمتر ۶db
۲۸ تا ۳۴ میلیمتر ۸db
۳۶ تا ۵۵ میلیمتر ۱۰db

 

برای خم کردن میلگرد های به قطر ۳۶ میلیمتر و بیشتر و با زاویه بیشتر از ۹۰ درجه به روش های خاص نیاز است .

ب) قطر داخلی  خم ها برای خاموت های به قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید کمتر از ۴db  اختیار شود .

طول گیرایی میلگرد های کششی

میلگرد و جزئیات : طول گیرایی یک میلگرد در کشش ، Id ، باید حداقل برابر با مقدار حاصل از رابطه در نظر گرفته شود ، در هر حال کمتر از ۳۰۰ میلیمتر اختیار نشود .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : یک شنبه 11 شهریور 1397  ساعت :02:18 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

مهار میلگرد

مهار میلگرد ها

مهار میلگرد  : ضوابط گفته شده در این مقاله برای تمامی میلگرد هایی که به طور عمده تحت اثر بار های استاتیک قرار دارند و یا سازه های با شکل پذیری که تحت اثر بار های جانبی زلزه قرار می گیرند صادق است .

۱- در تمامی قطعات بتن آرمه نیروهای کششی یا فشاری موجود در میلگرد ها در هر مقطع باید به وسیله مهار میلگرد ها در دو سمت ان مقطع به بتن منتقل گردد .

مهار میلگرد ها در بتن به یکی از سه طریق الف تا پ این بند با ترکیبی ار ان ها امکان پذیر است :

 • الف) پیوستگی موجود بین بتن و ارماتور در سطح جانبی ارماتور
 • ب)ایجاد قلاب استاندارد در انتهای میلگرد
 • پ) به کارگیری وسایل مکانیکی در طول میلگرد

۲- برای مهار میلگرد های کششی به وسیله قلاب ، انتهای میلگرد ها خم شده و به صورت قلاب در اورده می شود .

برای انتقال نیروی AbFy از میلگرد به بتن ایجاد قلاب به تنهایی کافی نیست و باید علاوه بر ان طول اضافی مستقیم میلگرد از انتهای ازاد میلگرد تا شروع قلاب در بتن وجود داشته باشد .

حداقل این طول اضافی به علاوه شعاع قلاب انتهایی ان به علاوه قطر میلگرد ، که برای انتقال نیروی AbFy لازم است ، طول گیرایی میلگرد قلاب دار نامیده می شوند .

طول گیرایی میلگرد های قلاب دار در کشش

طول گیرایی یک میلگرد قلاب دار در کشش ، Idh ، باید حداقل برابر مقدار رابطه زیر در نظر گرفته شود .

مقدار Idh در هیچ حالت نباید کمتر از ۸ دی بی و یا ۱۵۰ میلیمتر اختیار گردد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : چهارشنبه 7 شهریور 1397  ساعت :02:37 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

بستن میلگرد

بستن میلگرد ها

بستن میلگرد های فولادی باید قبل از بتن ریزی ، بر اساس طرح و محاسبه ، به یکدیگر بسته و یکپارچه شونذ تا از جابه جا شدن آن ها طی عملیات بتن ریزی تا خودگیری بتن جلوگیری شود .

بستن میلگرد ها به یکدیگر از نظر زمان و مکان بستگی به وضعیت کارگاه و نوع قطعه دارد که تصمیم گیری در مورد چگونگی ان به عهده تکنسین ساختمان است تا حداکثر کارایی حاصل شود .

گاهی تمام یا قسمتی از میلگرد ها خارج از قالب می بندند و یک شبکه را تشکیل می دهند و سپس ان را در قالب قرار می دهند ( شبکه ی کف فونداسیون منفرد ).

گاهی نیز میلگرد ها را در قالب به یکدیگر می بندند ( مانند میلگرد های سقفی بتنی ) .

برای بستن دو میلگرد به یکدیگر ، بیشتر از مفتول نرم با قطر ۱٫۵ تا ۲ میلیمتر استفاده می کنند که اصطلاحا به این عمل پره زدن می گویند .

انواع گره های متداول برای بستن دو میلگرد به یکدیگر

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : یک شنبه 4 شهریور 1397  ساعت :02:20 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

سوله چیست

سوله چیست ؟

سوله چیست ؟ به سازه های فلزی شیب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می شوند سوله گویند.

از این نوع سازه ها در کارخانه ها ، انبارها ، آشیانه های هواپیما ، مرغداری ها ، سالن های ورزشی ، فروشگاه های بزرگ ، تعمیر گاه ها و غیره استفاده می شود .

سوله از اجزای زیر تشکیل شده است :

 1. ستون
 2. رفتر(فریم )
 3. پرلین ( پروفیل Z و C) و
 4. استرات
 5. بادبند
 6. سگراد (میل مهار )
 7.  نبشی سینه بند
 8. سایه بان
 9. ستون وال پست
 10. پیچ و مهره

سوله به اشکال مختلفی طراحی و ساخته می شود :

 • سوله
 • سازه سوله
 • سازنده سوله
 • اسکلت سوله
 • شرکت سازنده سوله
 • ساخت سوله
 • طراحی سوله
 • اجرای سوله
 • ساندویچ پانل
 • پانل سقفی
 • پانل دیواری سوله

به سازه های فلزی شیب دار که براساس محاسبات فنی خاص تولید می شود، سوله گویند.

سازه های شیب دار یا سوله در لاتین با عنوان Gable Bents یا Ridge Bents نامیده و معرفی می شوند.

لازم به توضیح است گروه کثیری از شرکت های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی با کمک این سازه ها توانسته اند به پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی خود کمک کرده، و طبق محاسبات پیش بینی شده، به راحتی قادر به توسعه و گسترش ابنیه خود باشند.

در سال های قبل سیستم های خرپاسازی در ایران بسیار متداول بوده اما هم اکنون سوله سازی به علت مزایای زیادی جایگزین آن گشته است.

سوله به دلیل کاربرد عمدتا صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه ها متفاوت است خصوصا آن که قاب ها در این نوع سازه ها کاملا متفاوت بوده و دارای شیب می باشند و دهانه ها نیز نسبت به سایر سازه ها بزرگتر است.

به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها، جهت اجرای این سازه نمی توان از پروفیل های موجود در بازار استفاده نمود و باید اقدام به ساخت آنها کرد که اصطلاحا به آن تیر ورق میگویند .

نحوه طراحی سوله و انواع آن

سوله چیست ؟ یکی از زیباترین و جالب ترین سازه های عمرانی سوله است.

در این مقاله سعی داریم شما را با سوله و انواع آن آشنا کنیم.

سوله به دلیل کاربرد عمدتا صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه ها متفاوت است خصوصا آنکه قاب ها در این نوع سازه ها کاملا متفاوت بوده و دارای شیب می باشند و دهانه ها نیز نسبت به سایر سازه ها بزرگتر است. به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها ، جهت اجرای این سازه نمی توان از پروفیل های موجود در بازار استفاده نمود و باید اقدام به ساخت آن ها کرد که اصطلاحا به آن تیر ورق میگویند .

انواع سوله:

سوله دارای انواع گوناگون می باشد:

 • سوله تک دهانه به صورت ۸
 • سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸
 • سوله دو دهانه به صورت ۸۸
 • سوله قوسی
 • سوله چند ضلعی

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : پنج شنبه 1 شهریور 1397  ساعت :02:08 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

وصله کردن میلگرد

وصله کردن میلگرد ها

وصله کردن میلگرد : حتی الامکان باید میلگرد های مصرفی به صورت یکپارچه باشند .

به علت محدودیت طول میلگرد های موجود در بازار و هم چنین به خاطر جلوگیری از دور ریز ان ها اغلب مجبور به استفاده از وصله میلگرد می شویم .

تعداد اتصالات میلگرد ها باید به حداقل ممکن کاهش یابد .

در صورتی که وجود اتصال اجتناب نا پذیر باشد ، این اتصالات باید در مقاطعی قرار داده شوند که تنش وارده بر عضو یا قطعه بتنی حداکثر نباشد و از تمرکز تمامی وصله ها در یک مقطع نیز خودداری شود .

روش های متداول برای وصله کردن میلگرد ها عبارتست از :

 1. وصله های پوششی
 2. وصله های اتکایی
 3. وصله های جوشی
 4. وصله های مکانیکی

طول وصله برای آرماتور صاف ، دو برابر طول وصله مشابه در آرماتور های آجدار می باشد.

طول و محل وصله ها در ایین نامه های مربوطه ذکر می شود .

به طور کلی رعایت نکات زیر برای محل وصله آرماتور ضروری است :

 • الف: در قطعات تحت خمش و خمش توام با فشار ، نباید بیش از نصف میلگرد ها در یک مقطع وصله شوند .
 • ب: در صورت وجود کشش یا کشش ناشی از خمش ، حداکثر یک سوم میلگرد ها در یک مقطع را می توان به وسیله پوشش وصله نمود .

وصله کردن میلگرد های تحتانی قطعات خمشی در وسط دهانه یا نزدیک به ان و یا میلگرد های بالایی قطعه خمشی روی تکیه گاه یا نزدیک ان ، مجاز نیست .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : دوشنبه 29 مرداد 1397  ساعت :02:21 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

تجهیزات بریدن میلگرد

تجهیزات بریدن میلگرد ( ادامه مقاله قبلی)

تجهیزات بریدن میلگرد :

قیچی اهرم دار برای برش میلگرد

تجهیزات بریدن میلگرد :امروزه برای برش آرماتور ها ، تجهیزات جدیدتر و قویتری با امکانات بیشتر در دسترس است ، از جمله اینکه برای برش آرماتور هایی با قطر تا ۲۴ میلیمتر می توان از دستگاه های برش کم وزن و قابل حمل که همانند سیستم برش پنوماتیک توسط کاربر حمل می شود استفاده کرد .

این سیستم ها به صورت الکترومکانیکال و هیدرولیکی کار می کنند .

برخی از این تجهیزات همزمان امکان خم و برش را با هم در اختیار می گذارند .

ابزار خم و برش آرماتور تا قطر ۲۵ میلیمتر

تجهیزات بریدن میلگرد : برای برش میلگرد هایی با قطر بالاتر از ۲۴ میلیمتر باید از ماشین آلات خاص این کار استفاده کرد ، چرا که امکان برش آن ها به وسیله نیروی انسانی میسر نیست .

این نوع تجهیزات امروزه انواع مختلفی دارند و استفاده از آن ها در پروژه های بزرگ که دارای کارگاه هایی هستند و یا کارخانجات تولید محصولات بتنی نه فقط برای قطر های بالاتر بلکه برای ( Bar Shop ) متمرکز برش و خم آرماتور قطر های پایین تر نیز توجیه اقتصادی دارد ، چرا که این ماشین ها امکان برش چندین میلگرد در کنار هم را دارند و سرعت و دقت بالاتری در مقایسه با نیروی انسانی داشته و هزینه کمتر و ایمنی بیشتری را تامین می کنند .

توان مصرفی این ماشین ها عمدتا انرژی الکتریکی می باشد ، ولی برخی از آن ها امکان کار کردن با سوخت های فسیلی را نیز دارند که این خصوصیت بیتر در نوع قابل حمل دیده می شود .

توان مصرفی این ماشین ها بسته به قدرت برش آن ها می تواند تا ۶ کیلووات باشد .

این نکته قابل ذکر است که این سیستم ها دارای ظرفیت های مختلفی هستند و سقف توان برش آن ها عمدتا از میلگرد با قطر ۲۵ تا ۳۵ میلیمتر متغیر است .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : جمعه 12 مرداد 1397  ساعت :11:30 ق.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

بریدن میلگرد

بریدن میلگرد ها

بریدن میلگرد : برای ساختن سازه های بتن مسلح باید ارماتور ها طبق نقشه ها تهیه و نصب گردند .

لذا باید با استفاده از روش مناسب این آرماتور ها که معمولا به صورت شاخه های ۱۲ متری به کارگاه حمل می شوند ، برش داده شده و سپس به شکل مورد نیاز در آیند و در این فرایند باید دقت لازم در طول و زوایا تامین شود .

در بعضی موارد ممکن است ارماتور ها در محلی خارج از کارگاه آماده شوند و سپس به کارگاه حمل شوند که این موضوع علی الخصوص در شبکه های آرماتور ، که در دال ها استفاده می شود ، مورد توجه جدی قرار می گیرد .

برای آماده سازی آرماتور ها تجهیزاتی در نظر گرفته می شود که در این بخش به معرفی آن ها خواهیم پرداخت .

این تجهیزات به دو بخش برش و خم آرماتور تقسیم می شوند .

امروزه دستگاه های خم و برش آرماتور در ظرفیت های مختلف در دسترس هستند که با توجه به نیاز می توان از آن ها استفاده کرد و آن ها را جایگزین روش های سنتی نمود .

انواع تجهیزات برش آرماتور

قیچی برش میگرد

میلگرد هایی که طبق جدول آرماتور بندی در اعضای بتن آرمه به کار می روند دارای طول های مشخصی هستند که باید از یک شاخه معمولا ۱۲ متری بریده شوند .

با توجه به این موضوع بهتر است طول ها به صورتی طراحی شده باشند که افت و دور ریز آرماتور به حداقل برسد .

برای برش آرماتور ها در کارگاه های ساخت محصولات بتنی روش معمول به این صورت است که ابتدا بر روی میز ارماتور که طولی در حدود ۹ متر و عرض ۱ متر ، طول های مورد نظربا گچ مشخص و سپس میلگرد ها برش داده می شوند .

به این دستگاه ها گیوتین برش گفته می شود .

در کارگاه ها برای بریدن میلگرد های تا قطر ۱۲ میلیمتر می توان از قیچی های دستی آرماتور بندی استفاده کرد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  ساعت :10:25 ق.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

میلگرد گذاری دیوار

میلگرد گذاری دیوار ها

میلگرد گذاری دیوار : از دیوار های بتنی در شرایط مختلف در ساختمان ها استفاده می شود .

دیوار ها را از نظر رفتار  سازه ای می توان به ۵ دسته زیر طبقه بندی کرد :

دیوار های حائل

میلگرد گذاری دیوار : دیواری است که به منظور پایداری در مقابل فشار جانبی خاک به کار می رود .

در اغلب حالت ها عامل پایداری ، وزن دیوار است .

دیوار های باربر ( بار قائم )

میلگرد گذاری دیوار : دیواری است که علاوه بر وزن خود ، نیروی خارجی قائمی را تحمل می کند که ناشی از عکس العمل سقف یا نظایر ان است .

به دلیل اهمیت این دیوار ها ، ضوابط خاصی برای آن ها در نظر گرفته شده است .

برخی از این ضوابط به قرار زیرند :

 • دیوار ها باید برای بار های خارج از مرکز و هر گونه بار جانبی که در معرض آن ها قرار می گیرند ، طراحی شوند .
 • دیوار ها باید به اعضای متقاطع با آن ها مانند کف ها ، بام ها ، ستون ها و پایه ها و پی ها و غیره مهار شوند .
 • دیوار های با ضخامت بیشتر از ۲۵ سانتی متر باید دارای دو شبکه فولادی در دو طرف دیوار ، که پوشش بتنی هر شبکه حداقل ۵ سانتی متر است ، باشند . فاصله محور به محور میلگرد ها نباید از ۱٫۵ برابر ضخامت دیوار یا ۲۵ سانتی متر بیشتر باشد . در محل بازشو ها در دیوار باید حداقل ۲ میلگرد آجدار نمره ۱۶ در اطراف بازشو ، پنجره ها و در ها بکار برده شود .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

نوشته شده در : یک شنبه 31 تیر 1397  ساعت :12:47 ب.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

میلگرد گذاری

میلگرد گذاری اجزای سازه های بتنی

میلگرد گذاری شامل نقشه های اجرایی میلگرد و جاگذاری و بستن آرماتور ها است .

نقشه های اجرایی میلگرد

نقشه های اجرایی منضم به قرار داد ، باید شامل جزئیات آرماتور بندی سازه ها ، نظیر قطر ، طول ، شکل ، اندازه و جزئیات خم ها و جدول اوزان باشد .

بسته به نوع و پیچیدگی سازه با دستور دستگاه نظارت ، پیمان کار باید برای سهولت اجرا اقدام به تهیه نقشه های اجرایی کارگاهی نماید .

این نقشه ها بر اساس نقشه های اصلی قرارداد تهیه شده و شامل جزئیات بیشتری در ارتباط با نحوه اجرا ، خم کردن ، محل دقیق و تعداد میلگرد ها ، نوع میلگرد ها و سایر اطلاعات لازم که به نحوی در درک بهتر جزئیات موثرند ، می باشند .

قبل از اجرای عملیات بتن ریزی و با اطلاع قبلی پیمان کار ، جزیات و نحوه استقرار آرماتور ها مورد بازدید دستگاه نظارت قرار گرفته و سپس دستور بتن ریزی صادر خواهد شد .

جاگذاری و بستن آرماتور ها

هنگام نصب ، میلگرد ها باید عاری از هر گونه آلودگی نظیر گرد و خاک ، زنگزدگی ، گل ، چربی ، رنگ ، ذرات خارجی که مانع چسبندگی بین بتن و آرماتور می گردد باشند .

آرماتور ها با توجه به قطر ، طول و شکل ، بایستی در محل های تعیین شده به نحوی مستحکم و ثابت شوند که هنگام بتن ریزی هیچگونه تغییر و جابه جایی در آن ها صورت نگیرد .

به منظور کنترل و تامین پوشش بتن ، می توان از قطعات بتنی ( لقمه ها ) یا خرک های فلزی به ابعاد ، مقاومت و تعداد لازم استفاده نمود .

لقمه های بتنیباید دارای مفتول بوده و با استفاده از این مفتول ها به میلگرد های اصلی کاملا محکم شوند .

نباید از قطعه سنگ ، لوله های فلزی و قطعات چوب برای نگهداری میلگرد ها و امین پوشش بتن ، استفاده شود .

شالوده ها

میلگرد گذاری شالوده ها

میلگرد ها به صورت بکه ای در کف شالوده قرار  داده می شوند .

برای ایجاد چسبندگی بیشتر و

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلب

نوشته شده در : یک شنبه 17 تیر 1397  ساعت :11:46 ق.ظ   |   توسط :سمیرا رجبی نظرات (0)

تعداد صفحات : 2   12

درباره ما

بایگانی

آمار بازدیدها

 • کل بازديد : 738
 • تعداد کل مطالب : 17
 • تعداد کل نظرات : 0
 • تاریخ ایجاد وبلاگ : دوشنبه 2 بهمن 1396 

تماس با ما

پست الکترونيکي :
وب سایت :

خبرنامه